αυτοβιογραφικός


αυτοβιογραφικός
[афтобиографикос] εκ. автобиографический,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.